Často kladené otázky
na portálu Bridee.online

Zeptejte se

Musím zadávat termíny do kalendáře?

To je největší výhoda vyhledávače Bridee.cz, který vám ušetří čas, který byste jinak museli strávit odepisováním dotazů na termíny, které již nemáte k dispozici.
Zadávání rezervovaných termínů je rychlé a snadné, navíc náš kalendář dokáže vytvořenou událost odeslat i do vámi zvoleného kalendáře, který běžně používáte (kalendář Google), takže budete mít vždy přehled o termínech vašich svateb.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Co když zvládnu více nevěst na jednom rande? (např. kadeřník, kosmetička...)

V současné době můžete zadat pouze dostupnost celého dne.
Pokud můžete během jedné soboty poskytnout své služby například dvěma nevěstám, nechte si termín volný, dokud nebude plně obsazen.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Musím si vybrat lokalitu, kde budu poskytovat své služby?

Výběrem jednotlivých regionů, do kterých jste ochotni na svatbu cestovat, ušetříte čas, který byste jinak museli věnovat odepisování poptávek na svatby ve vzdálenějších regionech, kam se vám nevyplatí cestovat například z časového nebo finančního hlediska.
Výběr jednotlivých regionů je rychlý a snadný a v případě potřeby můžete preferovaná místa kdykoli změnit.
Pokud jste ochotni cestovat za nevěstami na Slovensko, nabízíme i tuto možnost.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Mohu si vybrat více než jednu službu, když nabízím i jiné související služby?

Ano, ale každá služba musí být vytvořena samostatně přes Moje služby / Přidat službu.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Jak funguje systém doporučení a slev?

Pokud jste si vybrali balíček služeb, můžete si jeho cenu na následující období snížit až o 40 % z ceníkové ceny.
V nabídce Přehled máte připravený odkaz na doporučení, který můžete jednoduše zkopírovat a poslat svému kolegovi nebo jinému dodavateli, o kterém si myslíte, že by měl být součástí svatebního vyhledávače Bridee.cz
Pokud se takový dodavatel prostřednictvím vašeho odkazu zaregistruje, automaticky získá 40% slevu na první registrační období a vy získáte slevu 20% za každé doporučení.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Jak mohu získat recenze na své služby?

Registrované i neregistrované nevěsty mohou psát recenze na vaše služby.
V případě, že u nás máte nový profil, můžete příslušné recenze po přihlášení zadat také sami, ale se jménem nevěsty nebo ženicha, který recenzi napsal na váš web, FbPage apod.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Je dohoda o spolupráci, kterou uzavřu s nevěstou prostřednictvím chatu, závazná?

Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena mezi registrovaným poskytovatelem (např. fotografem) a registrovaným zákazníkem (nevěstou) prostřednictvím chatu na webových stránkách. Jedná se o nepojmenovanou smlouvu uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku, která vzniká, když se dodavatel a nevěsta jako smluvní strany dohodnou na jejích podstatných náležitostech, tj. když se dohodnou na povaze poskytovaných služeb, termínu jejich poskytnutí, rozsahu a ceně za poskytované služby a když jednoznačně projeví vůli být smlouvou vázáni (tj. tím, že v chatu vyznačí, že souhlasí s dohodnutými podmínkami, nebo kliknutím na tlačítko, které je k tomu určeno).

Potvrzením či důkazem o uzavřené smlouvě je příslušný chat, v němž jsou výše uvedené skutečnosti zaznamenány, a po kliknutí na příslušné tlačítko v chatu o uzavření smlouvy webová stránka stranám zašle také potvrzení na e-mail. Takto uzavřená smlouva (dohoda) má následně charakter řádně uzavřené smlouvy o poskytování služeb ve smyslu občanského zákoníku, na kterou se lze v případě sporu odvolat (např. pokud nevěsta nechce zaplatit sjednanou odměnu za poskytnuté služby) a na jejímž základě lze následně nezaplacené služby (např. nezaplacenou odměnu za poskytnuté služby) vymáhat i soudně.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Platím Bridee.cz poplatek za zprostředkování konkrétní svatby?

Ne.

Chcete se ještě na něco zeptat ?
Napište nám

Pokud máte nějakou další otázku, na kterou jste nenašli odpověď, kontaktujte nás.